पासून माघार घ्या binance शुल्काशिवाय

त्यातून माघार घेणे खरोखर शक्य नाही Binance काही फॉर्म न देता. काही प्रकारचे cryptoइतरांपेक्षा पैसे काढणे अधिक महाग आहे.

कमी पैसे काढण्याची फी असलेल्या इतर नाण्यांसाठी नाणी खरेदी करुन पैसे काढणे फी कमी करणे कधीकधी कमी होते. आपल्या नाण्यांचे पैसे काढण्यासाठी कमी शुल्कात रूपांतरित करण्यासाठी आपण shapeshift.io सारख्या साधनांचा वापर करण्यास देखील सक्षम होऊ शकता.

तुमचे उत्तर

आपले उत्तर पोस्ट करून, आपण सहमती देता गोपनीयता धोरण आणि सेवा अटी.